Kerstavonddienst Martinikerk

De jaarlijkse Kerstavonddienst in de Martinikerk wordt ook dit jaar weer gehouden, nl. op dinsdag 24 december om 20.00 uur.

Deze Kerstavonddienst is een samenwerkingsverband van: de Tehuisgemeente, de Jeruzalemkerk, de Oosterkerk en de Wijkgemeente Martinikerk.

In deze dienst zullen voorgaan ds. Dick Mak, ds. Rinze IJbema en ds. Pieter Versloot.

Medewerking zal worden verleend door het ‘Agricolaconsort’ uit Groningen, begeleid door een ensemble, het geheel o.l.v. Jaap de Kok.

Orgel - Janny de Vries, trompet - Joas Zuur.

Van harte uitgenodigd voor deze dienst.

Toegang is vrij; er is alleen een deurcollecte, bestemd voor het Overweeghuis prostitutie in Groningen.