Wij geloven in Gods liefde. Voor iedereen die Jezus wil volgen. Dat geeft ruimte om te leven en biedt perspectief voor de toekomst.

 

Hou je van God, dan hou je ook van mensen. Dan laat je horen en zien wat het betekent om Jezus te volgen.

 

Als je vol bent van die liefde, dan wil je steeds meer weten van dat goede nieuws. Zo groeien we persoonlijk en als gemeente in geloof.

Biddag

Op biddag 13 maart is er een gezinsdienst in de Maranatakerk. Deze begint om 16:30 uur

Toerustingsavond

Toerustingsavond vrijwillig levenseinde: 21 maart 2019
Als medewerker in de zorg kom je in aanraking met mensen die een verzoek hebben voor of nadenken over een vrijwillig levenseinde. Dit zorgt voor ethische vragen. Hoe ga ik er als christen-zorgverlener mee om?

Prekenserie Open & Bloot

Informatie over de prekenserie van Ds. Rik Bikker en Ds. Rein den Hertog over relaties, huwelijk en sex. Onder andere over hoe je elkaar in liefde kunt dienen, de huidige seksueel georiënteerde cultuur en heel concrete vragen.

Symposium CGJO

Op woensdag 30 januari organiseert de CGJO onder de vlag van Geloof in het Gezin, samen met de TUA en de Christelijke Hogeschool Ede een symposium onder de titel: Heilige Huizen, hoe ondersteun je ouders in de geloofsopvoeding.

Mannen met autisme

Ontmoetingsdag voor mannen met autisme

Pleegzorg bij Timon

Timon biedt jeugdhulp en jongvolwassenenzorg, gemotiveerd en geïnspireerd vanuit de christelijke levensovertuiging.

2010 03 07 restart